logo

telephone (+994 12) 511 11 50 square-facebook-24
cellphone (+994 50) 670 01 11 square-linkedin-24

24/7

Yazılı tərcüməYazılı tərcümə — tərcümə fəaliyyətinin ən önəmli tərkib hissələrindən biridir. Biz dünyanın bütün aparıcı dillərindən istənilən mövzu və həcmdə mətnlərin peşəkar və keyfiyyətli tərcüməsini həyata keçiririk. Keyfiyyətli yazılı tərcümənin ən önəmli xüsusiyyətlərindən biri yalnız yüksək səviyyəli dil biliyi deyil, həmçinin tərcümənin yüksək keyfiyyətini təmin edən tematik terminologiya bilikləridir. Hüquqi, tibbi, bədii və s. mövzuda yazılı tərcümələr yalnız dil biliyini deyil , həmçinin müəyyən terminoloji bazanın olmasını da tələb edir. Həcm və mövzudan asılı olmayaraq biz mətnlərin keyfiyyətli tərcüməsini təyin edilən müddətlərdə həyata keçirilməsini təmin edirik.