47 dildə tərcümə xidmətləri
Bakıda və Azərbaycanda
  • English
  • Russian
  • AZ
(+994 50) 670 01 11

Redaktə

Qrammatik səhvlərin düzəldilməsi və mətnin qrammatik, rəsmi, sintaktik və terminoloji baxımdan düzgünlüyünün təmin edilməsi.

Interested in the service "Redaktə"?

Fill out the form and our staff will contact you shortly