47 dildə tərcümə xidmətləri
Bakıda və Azərbaycanda
  • English
  • Russian
  • AZ
(+994 50) 670 01 11

Sinxron tərcümə

Sinxron tərcümə

Sinxron tərcümə – müxtəlif dillərin daşıyıcıları arasında işgüzar görüşün önəmli hissəsi sinxron tərcümədir. Sinxron tərcümə xidmətləri hazırda Baku Translation şirkətinin önəmli hissəsidir. Uzun illərdir ki, bir çox dillərdən və istənilən mövzuya aid mətnlərin keyfiyyətli və peşəkar sinxron tərcüməsini həyata keçiririk.

Baku Translation bir çox beynəlxalq konfransların, görüşlərin, simpoziumların, seminarların və s. tərəfdaşı və təşkilatçısıdır. Sinxron tərcümə sahəsində işləyən bütün mütəxəssislərimiz müxtəlif formatlı, miqyaslı, müddətli tədbirlərdə böyük iş təcrübəsinə malikdir və hər biri konkret tərcümə mövzusunda ixtisaslaşır. Sinxron tərcüməçilərimizin hər biri mükəmməl dil biliklərindən əlavə, ən yaxşı nəticənin əldə edilməsi üçün tələb olunan şəxsi keyfiyyətlərə və bacarıqlara (əla diksiya və yaddaş, diqqət, sürətli reaksiya, stresə qarşı dayanıqlılıq, işgüzar etiket, kommunikativ biliklər, cazibə, erudisiya və s.) sahibdir.

Interested in the service "Sinxron tərcümə"?

Fill out the form and our staff will contact you shortly